Общински съвет-Годеч ще заседава на 19 декември

488 преглеждания

Дневният ред включва пет точки

Общински съвет-Годеч ще заседава на 19 декември /четвъртък/. Това става ясно от покана, публикувана на официалния сайт на Общината. Началният час на сесията е от 10:00 ч. и ще се проведе при следният проект за Дневен ред:

1. Разглеждане Докладна записка с вх.№37/10.12.2019 г. (08-00-1268/10.12.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2019 г. Вносител: Кметът на община Годеч. Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”.

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/10.12.2019 г. от Председателя на ОбС - Годеч относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ. Вносител: Председателят на ОбС - Годеч. Становище: ПК по „ЕИМСКРНУ”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/10.12.2019 г. (08-00-1269/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах. „Молак“, кв. 17. Вносител: Кметът на община Годеч. Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 41/10.12.2019 г. (08-00-1271/10.12.2019 г.)  от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Туден, кв.1. Вносител: Кметът на община Годеч.Становища: ПК по „УТ,ВиК,БТТОРЗЕ”.

5. Други.

EspressoNews