Общински съвет-Драгоман ще заседава следващия петък

538 преглеждания

Вижте дневния ред

Общински съвет-Драгоман ще проведе редовно заседание на 16 ноември 2018 г. /петък/. Начало на заседанието е определено за 15:00 ч. в Заседателната зала на Община Драгоман, при следния проект за дневен ред:

1. Предизвестие от Слав Любомиров-управител на фирма „Сета-Слав Любомиров“ с вх.№53- 00432/30.10.2018 г., Жалба от Маргарита Димитрова Иванова-Рангелова и от пътуващи с автобусите на фирма „Сета“ с вх.№94-00723/07.11.2018 г.

2. Докладна записка с вх.№100-458/09.11.2018 г. от Андрей Иванов - кмет на община Драгоман, относно: Наредба №7 за управление на общинските пътища на територията на община Драгоман.

3. Молба от „Плена България“ООД с вх.№53-00430/30.10.2018г., относно: Промяна предназначението на земеделкси земи.

4. Подписка от жителите на с. Владиславци във връзка с лошото състояние на инфраструктурата в селото с вх.№94-00703/30.10.2018 г.

5. Заявление от Десислава Иванова Мирчева с вх.№94-00704/31.10.2018 г., относно: Отпускане на еднократна парична помощ при раждане.

6. Заявление от Елеонора Василева с вх.№94-00633/27.09.2018 г., относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

7. Заявление от Ефросима Ангелова Любомирова с вх.№94-00730/09.11.2018 г., относно: Отпускане на еднократна парична помощ.

8. Заявление от Методи Методиев - Председател на ОбС-Драгоман с вх.№ОбС-75/09.11.2018 г., относно: Ползване на платен годишен отпуск.

9. Други.

EspressoNews