Откриха единствения на Балканите „Възстановителен център за лечение на деца с онкохематологични заболявания“

364 преглеждания

Престоят в центъра е безплатен

На големия християнски празник Кръстовден, в костинбродското село Опицвет откриха един от осемте в света и единствен на Балканите „Възстановителен център за лечение на деца с онкохематологични заболявания“.

Идеята за създаването на центъра идва от група родители, чиито деца са провели лечение и е било необходимо провеждането на възстановителни процедури. Те избират и закупуват земеделски парцел между селата Опицвет и Безден в община Костинброд. Пламен Белчев, Петя Александрова и Маргарита Борисова провеждат разговори с министри, директори на агенции, народни представители, кметове и общински съветници, създават сдружение „Деца с онкохематологични заболявания кандидатстват и печелят проект от Държавен фонд „Земеделие” за построяването на възстановителен център.

На 27 март 2018 година е подписан договор №23/07/2/0/00900 от 27.03.2018 г. за европейско финансиране, по под-мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 година. (ПРСР 2014 - 2020 г.) От Държавен фонд „Земеделие” за построяването на центъра са отпуснати 3,7 млн. лв. А от бюджета на община Костинброд са отпуснати 750 Хил. лв. за финансиране на недопустими разходи по програмата.

Центърът разполага със седем еднофамилни къщи, административна сграда със зали за занимания и столова, басейн и място за усамотение. В допълнение към центъра са функциониращите вече спортна площадка и помощно стопанство. Общият му капацитет е за 40 души.

Благодарение на Сдружението, съдействието на Министерския съвет и активна помощ от страна на община Костинброд тази благородна инициатива вече е факт.

След прерязването на лентата от деца - потребители, Сдружението и кметът на община Костинброд, бе отслужен водосвет за здраве и осветен параклиса, който се намира във възстановителния център. Белоградчишкият епископ Поликарп - Викарий на Софийския митрополит, заедно с отец Дамян, отец Желязко Симонов и отец Николай осветиха онкоцентъра.

Празнична програма бяха подготвили от сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ с редица песни от деца, оперната певица Гергана Николаева и Танцов състав „Зорница“ към НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд.

Събитието уважиха Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, неговите заместници Александър Ненов, инж. Габриела Георгиева, инж. Теодора Гогова, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, общински съветници, заместник-министър на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, народните представители Николина Ангелкова и Васил Цветков, главен комисар Николай Николов-директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Светлана Трендафилова - зам.-областен управител на Софийска област, комисар Георги Иванов - директор на РСПБЗН и представители от агенция „Социално подпомагане“, „Закрила на детето“, Регионално управление по образованието, ДФЗ, МОН, РИОСВ, кметове на съседни общини и още много други институции.

Трайко Младенов поздрави гостите на събитието и отбеляза, че Общинска администрация-Костинброд и Общинският съвет винаги са помагали реализирането на тази идея и винаги са взимали решенията единодушно. Той добави, че в лицето на Общината, „Сдружението за лечение на деца с онко хематологични заболявания“ имат верен приятел и партньор!

Заместник-министър Василева, заяви: „Община Костинброд е усвоила близо 20,5 млн.лв. по ПРСР 2014 - 2020 г. „По Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020г. община Костинброд е усвоила значителен финансов ресурс“. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите поясни, че средствата са вложени за подобряване на инфраструктурата в общината - пътна, улична и водопроводна мрежа, изграждане на спортна площадка и реконструкция на училище.

Николина Ангелкова - народен представител заяви, че: Сдружението „Деца с онкохематологични заболявания” и техните усилия да бъде изграден възстановителен център за деца в община Костинброд изискват не само признателност - те са пример за силата на духа, надеждата и любовта, които спасяват. "

Последен слово произнесе Пламен Белчев - председател на сдружение „Деца с онкохематологични заболявания".

„Мечтата ни се превърна в реалност. Този проект не би бил успешен без дългогодишната и безрезервна подкрепа на Община Костинброд, която осигурява и издръжката на центъра за период от две години по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Благодаря Ви! Бог да пази децата на България!“.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук