От днес започва изплащането на всички месечни помощи

82 преглеждания

Изплащането на всички месечни помощи на правоимащите лица започва от днес /16 февруари/, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Сред тези помощи са:

- месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл.7 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД);

- месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл.8 от ЗСПД, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на чл.8д от ЗСПД;

- месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия по реда на чл.8е от ЗСПД,

- месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по чл.16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

Източник: Агенция за социално подпомагане, Снимка: pixabay.com

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук