По електронен път ще се получават данъчните съобщение във Враца

212 преглеждания

Отказът от съобщението на хартиен носител и съгласието за получаване на посочен e-mail ще става през официалната страница на Общината

Общинска данъчна администрация Враца информира данъкоплатците, че от 2020 г. е създадена възможност за получаване на годишните данъчни съобщения за задълженията по местни данъци и такси в електронен формат - на e-mail.

Отказът от съобщението на хартиен носител и съгласието за получаване на посочен e-mail ще става през официалната страница на Общината: http://www.vratza.bg/ в раздел „Местни данъци и такси” - секция „Проверка на задължения”.

За достъп до услугата се въвеждат ЕГН/Булстат и ПИН код, който е напечатан в изпратените годишни съобщения или се получава лично на място в общинска данъчна администрация.

Достъпът до електронните данни е защитен.

EspressoNews

Снимката е илюстративна