Публично обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2024 г.

204 преглеждания

Общината ще реализира сериозна капиталова програма

Проведе се публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2024 г. То се организира за деветнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

В информационния център, където заседава Общински съвет-Костинброд, Анита Кръстанова – директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на Община Костинброд представи бюджета за 2024 г. На обсъждането присъстваха: Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и Александър Ненов – зам.-кметове на община Костинброд, общинските съветници: Даниела Станкова, Василена Ивкова, Ябленка Трайкова, Анета Михалова, Валентин Делчев и Мариян Младенов, както и кметове на кметства,  кметски наместници и служители на Общинска администрация-Костинброд.

С новия обоснован и балансиран Бюджет 2024 г. е осигурено ритмичното финансиране на звената и заведенията. Предвидени са повече средства в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата, спорта и инфраструктурните обекти. През 2024 г., Общината ще реализира сериозна капиталова програма.

1

2

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук