Системата за оценка на професионалните компетенции MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители

154 преглеждания

Това е единствената национална система, която предоставя стандарти за знанията и уменията, необходими за заемането на над 500 длъжности в 25 икономически сектора

Системата за оценка на професионалните компетенции MyCompetence вече се използва от над 30 000 потребители. Това е  единствената национална система, която предоставя стандарти за знанията и уменията, необходими за заемането на над 500 длъжности в 25 икономически сектора, онлайн инструменти за оценка на компетенции, анализ и оценка на длъжности, академия с електронни обучения и автоматизирана онлайн обработка на информация. Онлайн платформата, която е собственост на Министерството на труда и социалната политика, е създадена и се поддържа от Българската стопанска камара по проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основните потребители на MyCompetence са предприятия, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, институции, имащи отношение към пазара на труда, училища, университети, работещи, центрове за професионално обучение, работещи, безработни, студени и ученици. В електронната платформа до момента са регистрирани 510 предприятия. Направени са 20 032 тестове за оценка на компетенциите, близо 13 500 души са се записали за електронни обучения. 

Най-предпочитани са курсовете „Ефективно приложение на MS Excel“, „Лидерство и емоционална интелигентност“ и „Подбор на персонал“, сочат статистическите данни от националната информационна система. Сред най-търсените са и обученията за ефективно управление на екипи, дигитална компетентност на базово ниво.

Най-често провежданите тестове за самооценка са за мениджърски компетенции, емоционална интелигентност, удовлетвореност и мотивация, социални и търговски компетенции.

 

Източник и сн.: Министерство на труда и социалната политика

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук