Стартира традиционната акция на полицията „Зима“

499 преглеждания

Ще има засилен контрол и за пешеходците

От 1 ноември, в цялата страна, стартира традиционната акция на полицията „Зима“, информират от МВР. Засилените проверки ще са фокусирани върху готовността на автомобилите за зимния сезон. Ще има засилен контрол и над велосипедистите и пешеходците.

И тази година акция „Зима“ ще се проведе на три етапа:

01-10.11.2019 г. - провеждане на кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на ППС - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.

Съвместно с представители на местната власт за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.

Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа.

Ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.

11-20.11.2019 г. - провеждане на кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците, чрез кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“.

Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.

Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.

На 17 ноември 2019 г. ще се отбележи Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП.

21-30.11.2019 г. провеждане на кампанията “Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.

Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.

По време акция „Зима“ ще се извърши и оглед на състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка, както и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При констатирани нередности ще бъдат изготвени предписания до стопаните на пътя.

EspressoNews

Снимка: Архив