Туризмът - бъдещото устойчиво развитие на село Чавдар

581 преглеждания

Анализ на Патрисия Николова, ученичка във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София

Анализ на община Чавдар като туристическа дестинация.

Обща характеристика на община Чавдар като туристическа дестинация.

Община Чавдар е една от най-малките общини по брой на населението в България. Въпреки това тя е пример за успешна политика на развитие и реализацията на редица проекти, финансирани със средства от ЕС и общинския бюджет. Направените инвестиции през последните години, на глава от населението, нареждат Чавдар сред водещите общини в страната. Голяма част от тези вложения е използвана за направата на туристически атракциони, места за отдих, и сгради, представящи местния бит и традиции по един съвременен и интерактивен начин. Всичко това постепенно води до една от главните цели на инвестициите в туризма – освен да осигури възвръщане на инвестициите във времето, да създава и задържа работни места и добавена стойност на местните търговци и доставчици на услуги, които са основни ползватели от посетителския поток в общината.

Географско разположение на село Чавдар.

Село Чавдар е разположено на 70 км източно от София в Златишко-Пирдопската котловина, с надморска височина от около 570 м. На север граничи с южните склонове на Стара планина, а на юг - с гористите хълмове на Същинска Средна гора. Разнообразният релеф на населеното място е предпоставка за туристически интерес към неговите природни красоти и феномени.

Достъпност за посещение - целогодишно, платено за отделни обекти.

Туристически обекти на територията на община Чавдар:

- Местността „Казаните”

Една от най-посещаваните дестинации на територията на общината е природният феномен "Казаните", който е обявен за природна забележителност през 1970 година. Разположен е на площ от 1,5 хектара на река Беререй. "Казаните" представляват 5 водопада, спускащи се от 15 метра височина, разположени между три огромни скали, свързани верижно чрез дупки с диаметър от 5 метра. Хиляди години водата пада върху скалите и по този начин се образуват скални котли, от които всъщност идва името на местността. Съществуват два начина за достигане до мястото. Единият е по течението на реката, а другият е по горски път, който е по-препоръчителен и безопасен. Придвижването би могло да се осъществи и с автомобил до определена точка от пътя, а след това пеша. От друга страна Община Чавдар предлага превоз до мястото с високо-проходим автомобил или с коне - един по-нестандартен начин, но и по-атрактивен за туристите.

- Археологически парк „Тополница”

Друга дестинация с приоритетно значение за развитието на туризма се намира в местността „Света Петка“. Там са разположени няколко ключови обекта. Първият е Археологическия парк „Тополница", който е открит официално на 27.10.2012 г. На териотирята му могат да бъдат разгледани жилищни сгради, които са изградени по модел на намерените останки от раннонеолитно селище, датиращо от преди 7000 години. В парка могат да се видят и работилници за каменни оръдия, керамични съдове и обработка на кожи. Водеща част от парка заема голяма експозиционна зала, в която се разказва историята на намерените седем културни пласта в селищната могила. За посетителите, които са любители на историята на Неолита, е предоставена и възможност за отсядане в неолитните къщи. През последните две години в тях пренощуват любители на нестандартните преживявания от много държави, – САЩ, Германия, Италия, Франция, Чехия, Дания, Холандия, Украйна, Русия, Исландия и др.

- Спортно-туристически комплекс

Вторият обект, които играе основна роля за местността, е спортно-туристическата атракция /комплекс/. В нея са изградени две катерачни стени с височина 8 и 10 м, кула за наблюдения, въжена градина на две нива и допълнителни съоръжения за най-малките посетители на комплекса. Последната атракция, която е добавена съвсем наскоро, носи името "Въжеландия". Тя дава разнообразни възможности за катерене, скачане и люлеене сред сплетени цветни въжета. В момента се изгражда и нова атркция в обекта, която предоставя възможност за едновременни забавления на повече от 30 деца на 6 нива.

- Параклисът „Света Петка”.

Третият основен обект в местността е параклисът „Света Петка“, от който идва и  името на местността. Възстановяването на отдавна разрушен параклис се свързва с легенда за светицата и се смята, че и днес мястото е оброчно.

Освен изброените три забележителности, мястото разполага и с заслон с барбекю, места за хранене, магерница, закрита сцена и заведение. По този начин на малката площ се създава възможност за интегрирано съчетаване на поклоннически, развлекателен и културен туризъм.

- Фолклорен център „Чавдар”

В последните години в България се развива и културно-образователният туризъм. Община Чавдар е водеща в тази насока. Фолклорен център "Чавдар" е първият интерактивен фолклорен музей в България. Той съхранява местното материално и нематериално културно наследство, състоящо се в традиции, обичаи, умения и фолклорни атракции. Центърът е подходящ за различин възрастови групи, като цялата информация в него е представена чрез информационни табла, анимирани видео клипове, компютърни игри, автентични експонати, тематични стаи. Изградени са и интерактивни инсталации, които дават възможност на посетителите да участват в образователни игри. Информацията в музея е представена чрез 5 възстановки и 375 дигитализирани снимки, които са създадени благодарение на 93 участници от местната общност.

Туристическа инфраструктура

Освен посещение и развлечение сред красива природа и културни забележителности, Община Чавдар предлага и места за нощувка, които дават възможност на туристите за повече време на територията на населеното място. Освен неолитните жилища в Археологически парк „Тополница“, двете хижи - Сакарджа и Братия, разположени в Същинска Средна гора, предлагат място за отдих сред горски пейзаж с леглова база от над 30 легла. Ако все пак желаещите да пренощуват не са толкова авантюристично настроени, биха могли да отседнат в комплекс „Чавдар“, който се намира в центъра на селото. Нов тласък на туристическите услуги в селото в близкото бъдеще ще даде и комплексът от къщи за гости в местността „Света Петка“, който е в напреднал етап на строителство.

SWOT-анализ на туризма в община Чавдар

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Добре-поддържана инфраструктура – улици, паркове, ВиК, обществени сгради;
 • Наличие на обекти и възможности за различни видове туризъм;
 • Нарастваща разпознаваемост на дестинацията;
 • Значителен целогодишен посетителски поток към общината;
 • Изградени взаимоотношения с туроператори, училища и детски градини за организиране на посещения;
 • Подготвени кадри в сферата на туризма.

 

 • Недостатъчно качество на предлаганите туристически услуги от частния сектор;
 • Недостатъчна инициатива от страна на местния бизнес;
 • Наличие на ограничена леглова база;
 • Недостатъчен маркетинг на дестинацията.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Нарастване броя на туристическите пътувания в страната за сметка на пътуванията в чужбина;
 • Нарастване на туристическото търсене към по-евтини дестинации в резултат на рецесията;
 • Създаване на местни продукти от производители, които да се предлагат на туристите.
 • Реализиране на проекти и програми с финансов ресурс на ЕС за биоразнообразието и екоинфраструктурата.

 

 • Намаляване на туристическото търсене в резултат на мерките срещу пандемията от COVID-19;
 • Настъпване на икономическа рецесия;
 • Намаляване на квалифицираната работна ръка в сферата на туризма.

 

Община Чавдар работи по програми за развитието на туризма, което се разглежда като синоним за устойчивост. Обновяват се старите и се създават нови туристически атракции, продукти и услуги. По този начин се обогатява палитрата от дестинации с туристическа насоченост в региона и се поддържат  работни места за местни жители. Именно откритите работни места в сферата на общинския туризъм и тяхното поддържане от собствени приходи са доказателство, че пътят е правилен. Остава открита възможността за местните производители и доставчици на услуги да се възползват в по-голяма степен от посетителския поток в общината, което ще бъде и едно от главните предизвикателства пред развитието на туризма в община Чавдар.

Чавдар - божествената красота на родното място

Материалът е изготвен от Патрисия Николова, ученичка във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София, за ученическия конкурс „Работилница за репортери 2020 - Книга на спомените“

Снимки: Община Чавдар

„Работилница за репортери 2020 - Книга на спомените“ се провежда под патронажа на българския евродепутат Ева Майдел и с любезното съдействие на:

RollplastAQ Magnit,  BHTCАвтошкола ВасилевиУНСС360 Creative BulgariaVolontimeМания Принт,  ПГ "Велизар Пеев"

Медийни партньори на конкурса са: 

NOVAБНТBulgaria ON AIRДарик радио, Радио FM+noviteroditeli.bgTeen Stationtopnovini.bg

Партньор и домакин на церемонията по награждаване на призьорите в „Работилница за репортери 2020 - Книга на спомените“: Община Враца

Институционални партньори: Община ВрацаОбщина МонтанаОбщина ЧавдарОбщина Елин Пелин