Честваме 173 години от рождението на Христо Ботев (незабравими негови цитати)

245 преглеждания

Бележит публицист, журналист, учител възрожденец, оставил незаличима следа в българската и световна история

Днес се навършват 173 години от рождението на великия поет и революционер Христо Ботев. Бележит публицист, журналист, учител възрожденец, оставил незаличима следа в българската и световна история. Поклон!

„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира…“

„Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе“ Из писмо до семейството му, 1876 г.

„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.“

„Но… стига ми тая награда -  да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода…“

„Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!“

„Радостта ми няма граници, като си наумя, че „моята молитва“ се сбъдва“

„…Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!…“

„…законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството.“ От „Само разумният и братският съюз между народите ще унищожат теглилата“, в-к „Знаме“, 1874-1875

„Само онзи, който е живял, страдал и плакал с народа си - само той може да го разбере и да му помогне.“

„В продължение на oсем години аз видях всички наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора.“ Из писмо до Т. Пеев, 1876 г.

„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата.“

„Днес за днес политиката в света е такваз, каквато винаги си е била, демек, както казва старата пословица: „Атовете се ритат, магаретата теглят.“

„Носим c решето вода и мислиме, че оплодотворяваме с това бащината си нива.“

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук