Последни новини

Община Костинброд: Започва раздаването по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 Европейски социален фонд и операция bg05sfpr003-1.004 „Подкрепа“
костинброд, общество

Община Костинброд: Започва раздаването по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 Европейски социален фонд и операция bg05sfpr003-1.004 „Подкрепа“

В община Костинброд раздаването стартира от 10.04.24г. до 19.04.24 г. в селата в общината и от 22.04.24г. до 31.05.2024 г.

Общински съвет – Драгоман декларира несъгласието си относно проучвателните дейности и добива на злато в находище Златуша, общ. Божурище
драгоман, общество

Общински съвет – Драгоман декларира несъгласието си относно проучвателните дейности и добива на злато в находище Златуша, общ. Божурище

С пълно единодушие – 11 гласа “ЗА“, на днешната сесия общинските съветници подкрепиха Декларацията, внесена от председателя на ОбС Драгоман – Моника Георгиева

Тест на Националната система за ранно предепреждение и оповестяване, чрез задействане на акустични сирени
божурище, общество

Тест на Националната система за ранно предепреждение и оповестяване, чрез задействане на акустични сирени

На 01.04.2024г. с начало – 11.00 часа, ще бъде проведен тест на Националната система за ранно предепреждение и оповестяване, чрез задействане на акустични сирени