Последни новини

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”
българия, общество

МЗХ публикува за обществено обсъждане изменение в нормативната уредба за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000”

С предложеното допълнение в обхвата на подпомагане по интервенцията се включват пет защитени зони по Директива 92/43/ЕИО