Последни новини

Включете се в анкета за разработването на План за интегрирано развитие на община Божурище за периода 2021 – 2027 г.
божурище, общество

Включете се в анкета за разработването на План за интегрирано развитие на община Божурище за периода 2021 – 2027 г.

Планът се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващия програмен период