Последни новини

105 фирми и институции от централната и местната власт ще изградят „детски кътове“ на работното място
българия, икономика

105 фирми и институции от централната и местната власт ще изградят „детски кътове“ на работното място

Проектите се реализират по мярката „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като общата стойност на одобрените проекти е над 6,6 млн. лв.

Oт 16 март започва изплащането на всички месечни помощи
българия, общество

Oт 16 март започва изплащането на всички месечни помощи

Сред тях са месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, ежемесечната за отглеждане на дете до навършване на една година, месечна за отглеждане на дете с трайни увреждания и др.

Продължават индивидуалните занимания в Центровете за рехабилитация и социална интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа
българия, общество

Продължават индивидуалните занимания в Центровете за рехабилитация и социална интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа

Това включва работа с рехабилитатори, психолози, социални педагози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и други специалисти