Какво е Employer Branding на теория и практика?

756 преглеждания

Българско дружество за връзки с обществеността  организира обучение  на тема “Employer Branding – теория и практика” с лектор Любомир Аламанов. Обучението има за цел да въведе аудиторията в актуалната тема и в практическото приложение на employer branding-а и да покаже значението му в контекста на съвременните бизнес и комуникационни приложения. То ще премине през теоретичната основа на темата, ще разгледа всички нейни практически аспекти и ще я постави в развитие.

Лекторът Любомир Аламанов е магистър по Информатика. Бил е две години асистент по Теория на информацията във Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св.Климент Охридски“. Занимава се с комуникации повече от 20г. Изнасял е лекции по ПР във Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК) към СУ „Св.Климент Охридски“, Нов български университет (НБУ) и други учебни заведения.  Реализирал е комуникационни кампании за Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Nestle, Beiersdorf, National Geographic, ELLE, LG, Finlandia и много други. Проектите, реализирани под негово ръководство са спечелили близо сто международни награди. В момента е управител на SiteMedia Consultancy, агенция за класически и иновативни комуникационни услуги. Създател и един от мениджърите на TheSite, първия communication community & event center. Един от създателите на Българската асоциация на ПР-агенциите (БАПРА) и нейн пръв председател. Член на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Обучението ще включва следните теми:

  • Промяна в комуникационната парадигма и в начина на оценка на ролята на хората в процеса на комуникация.
  • Колаборация с HR-специалистите. Съюзници в комуникационния процес
  • Тактики за вътрешни и външни комуникации
  • Поставяне на критерии и измерване на резултатите – добавената стойност на employer branding-а за бизнеса и брандовете
  • Практическо упражнение и др.

 

Espressonews Ви предоставя пълната програма и регистрация за обучението 

 

Espressonews