АПИ ще връща надвзети суми за е-винетки срещу заявление

1035 преглеждания

Вижте каква информация трябва да съдържа документът

Ясен е редът, по който от Агенция „Пътна инфраструктура“ ще възстановяват на шофьорите надвзетите суми за купуване на електронни винетки.

Припомняме, че от пускането си на 1 януари 2019 г., системата за продажба на е-винетки така и не проработи гладко. Сред редицата проблеми бяха липсата на терминали за купуване на стикерите, невъзможност за извършване на плащане или неколкократно плащане, невъзможност да бъде конвертиран валиден хартиен стикер в електронен. Срина се и сайтът bgtoll.bg.

Неуредиците доведоха до оставката на председателя на УС на АПИ Светослав Глосов и уволненията на директора на националното тол управление в АПИ Антон Антонов, na един от членовете на управителния съвет на Агенцията - Веселин Давидов и на политическия съветник отговарящ за тол системата и електронните винетки в МРРБ Радослав Николов.

В съобщение на официалния си сайт АПИ информира, че на потребителите, платили неколкократно за електронна винетка за един и същ регистрационен номер с един и същ период на валидност, ще им бъде възстановявана надвзетата сума.

Необходимо е потребителят да изпрати заявление в свободен текст, адресирано до председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”, в което да опише казуса.

Към заявлението трябва да бъде приложена следната информация:

• При картово плащане – регистрационен номер на автомобила; PAY номер; начин на плащане – чрез мобилно приложение, чрез уеб сайта bgtoll.bg или терминал за самотаксуване. В случай, че плащането е извършено чрез терминал, моля да посочите обекта, в който се намира устройството;

• Плащане в брой – разписка за плащане;

• По банков път – платежно нареждане, съдържащо съответния PAY номер, който системата генерира; регистрационен номер на автомобила.

Искането ще бъде разгледано и сумата ще бъде възстановена до 30 дни от постъпването.  Потребителят трябва да посочи и банкова сметка, на която да бъде преведена сумата.

Заявления ще могат да подават потребителите, купили е-винетка от: специализирания сайт www.bgtoll.bg, мобилното приложение BGTOLL, терминалите за самотаксуване и на каса в брой в Областните пътни управления. Документите трябва да се изпращат на адрес: гр. София, пл. “Македония” 3, Агенция “Пътна инфраструктура” или в Областните пътни управления.

Постъпилите към момента заявки за надвзети суми са 0,1 % от продадените електронни винетки, които към 10 януари са 131 737, информират още от Пътната агенция.

Днес е възстановена надвзетата сума на деветима потребители, които са купили по две винетки за един и същ период и с един и същ регистрационен номер. Плащането е извършено след проверка на заявлението и приложените документи, става ясно още в съобщението.

Напомняме, че за сгрешени по вина на потребителя символи от регистрационния номер на превозното средство суми не се възстановяват. В чл. 10а, ал. 3 от Закона за пътищата е записано: "Винетната такса се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство след деклариране на регистрационния му номер, категорията на пътното превозно средство и периода на валидност и важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от собственика или ползвателя му". Отговорността за правилното деклариране на регистрационния номер на превозното средство е на потребителите, категорични са в заключение от АПИ.

Източник: АПИ
EspressoNews