До 30 септември се подават декларации за количество произведено зърно

521 преглеждания

Декларацията се подава в областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на площите

Всички земеделски стопани, които произвеждат зърно – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица на обща площ от 5 или повече декара, съгласно чл. 58о, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС трябва да подадат декларация за количеството произведено и налично зърно (Приложение №3 от Наредба №23 за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно) до 30 септември 2022 г.

Декларацията се подава в областна дирекция „Земеделие“ по местонахождение на площите.

Източник: ОД „Земеделие“ София – област, Снимки: ОД „Земеделие“ София – област, pixabay.com

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук