Изтича срокът за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

318 преглеждания

Напомни Областната дирекция „Земеделие“

Областна дирекция „Земеделие“ София област уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да участват в доброволните споразумения за определяне масивите за ползване на пасища, мери и ливади, по реда на чл.37ж ал.2 от ЗСПЗЗ, че срокът за подаване на  декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ изтича на 31 октомври 2018г.

Подадените заявления и декларации са основание за изготвяне на предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите, подадени за участие в споразумения по чл. 37ж, от ЗСПЗЗ в землищата на съответната община, се казва още в съобщението, публикувано на сайта на ОД „Земеделие“ София-област.

EspressoNews