КЗП обяви резултатите от тестовете за двоен стандарт при храни и напитки

232 преглеждания

В рамките на проучването са изпитани 11 продукта

На пресконференция днес Комисията за защита на потребителите оповести резултатите от изпълнението на проекта „Комплекс от мерки за установяване на нелоялни търговски практики 811238 - CONC-CPC-2017 България“, финансиран от Програмата на Европейския съюз за потребителите (2014-2020), по договор № 811238/20.07.2018 г.

Представен беше доклад със сравнителен анализ от проведените по единна методология тестове и изследвания на храни и напитки, закупени от страните Гърция, Португалия, Унгария, Испания, Германия и на аналозите им от търговската мрежа в България, съобщават от Комисията.   

„Първият най-важен извод е, че по линия безопасност на храните и напитките няма никакво съмнение, че това което се продава на българския пазар, както и в останалата част на Европейския съюз, е безопасно съгласно въведените стандарти. На второ място, също толкова важно по значение, виждаме, че понятието „двоен стандарт“ изведнъж придобива малко по-различна окраска, ако изобщо можем да говорим за такъв. Най-малкото става ясно, че такъв няма по оста Изток-Запад“. Това коментира председателят на КЗП Димитър Маргаритов.  

В рамките на проучването са изпитани 11 продукта. При два от тях (консерви с грах и царевица) се наблюдава значително различие в показателите. Други четири продукта (масло, шоколад, шоколадови бонбони, риба тон) имат минимални и несъществени за качеството разминавания. При пет продукта (зехтин, спагети и три вида алкохол) не се установяват статистически доказуеми различия.

Ръководителят на проекта Константин Райков, който е и член на КЗП, подчерта, че при реализацията на проекта и извършването на тестовете на мострите е приложен научен и професионален подход. Той посочи, че е била създадена работна група от представители на КЗП и БАБХ, Министерство на икономиката и научни институции. „Успяхме да постигнем обективни и реални резултати от този анализ“, каза на свой ред Константин Арабаджиев - член на КЗП.

Председателят на КЗП Димитър Маргаритов изрази мнение, че би трябвало да се въведе дефиниция в законодателството на понятието „съществена разлика“, да се обясни какво представлява и да се сложат граници, ако трябва по продуктови групи. „И когато такава е налице, това категорично да бъде признато за нелоялна търговска практика и този, който го прави, да бъде санкциониран. Ако той желае – след като му е известно, че има такива съществени разлики в продуктите, които продава на различните пазари, да ги запази, защото има някакви други аргументи - например, вкусови предпочитания, което също е доста субективна категория, той трябва да отбележи това върху опаковката, да регистрира друга търговска марка на продукта или да го представи като разновидност, но да е ясно за потребителите какъв точно е продуктът“, каза още Маргаритов.   

Допълнителна информация за проведеното изследване:

Проучването обхвана храни и напитки от шест продуктови групи стоки:

-  макаронени изделия

- шоколадови изделия

- млечни продукти

- консерви

- зехтин

- спиртни напитки

*Избрани са идентични продукти от една и съща марка, които са разпространени в по-голямата част от пазара на Европейския съюз.

*Мострите за лабораторните тестове са закупени от Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария и България. Избрани са държави с различна степен на икономическо развитие, съседна страна (териториална близост на пазарите) и държави със сходно управление и структура.

*Пробите са взети от представители на КЗП и БАБХ.

*Тестването на мострите се извърши в акредитирани лаборатории по методология, разработена от Генерална дирекция „Съвместен изследователски център” на Европейската комисия в тясно сътрудничество с компетентните органи на страните-членки на ЕС, организации на потребители и други заинтересовани страни от веригата за доставка на храни и съответните служби на Комисията. Оценката на съответствие е в няколко етапа.

Изследвани показатели:

- Мазнини, включително наситени

- Протеини

- Въглехидрати, включително захари

- Хлориди (сол)

- Влакнини (фибри)

- Калкулиране на енергийна стойност на храните

- Съдържание на етилов алкохол, метанол и висши алкохоли - само при спиртни напитки

- Санитарна микробиология - при млечни продукти

Основни предварителни обобщения и изводи:

1. Изпитването установява следното:

От изпитаните 11 продукта:

- При два (консервите с грах и царевица) се наблюдава значително различие в показателите;

- Други четири продукта (масло, шоколад, шоколадови бонбони, риба тон) имат минимални и несъществени за качеството разминавания;

- При пет продукта (зехтин, спагети и три вида алкохол) не се установяват статистически доказуеми различия.

2. Констатираните разминавания между храните и напитките продавани в България и в държавите от Западна Европа са минимални. Не може да се направи категоричен извод дали те променят качеството на съответните търговски марки в положителна или отрицателна насока. Обичайно тези различия са правилно изписани на етикетите и не заблуждават потребителите.

3. Консумацията на включените в проучването храни и напитки не води до различни здравни последствия за  хората в България в сравнение с държавите от Западна Европа.

Снимката е илюстративна

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук