Нормална, предвид влошените метеорологични условия, е обстановката в Софийска област

478 преглеждания

Нормална е обстановката на територията на общините от Софийска област след обилните валежи, придружени с гръмотевични бури и градушки, паднали през последното денонощие, съобщават от Областната администрация.

Към момента от общините в областта не е постъпила информация за наводнения или други бедствия, причинени от падналите валежи. В общините се вземат допълнителни превантивни мерки за недопускане или намаляване последиците от наводнение. Създадена е организация за наблюдение на критичните места по речните корита и язовирите.

По данни на НЕК „Мрежови експлоатационен район“, в момента няма електрозахранване в община Своге – с. Лесков дол и с. Осеговлаг; в общ. Елин Пелин – с. Потоп, като са изпратени екипи за отстраняване на авариите. Възстановено е прекъснатото през изминалата нощ захранване в с. Долни окол, община Самоков, в община Елин Пелин и община Сливница.

Във връзка със Заповед на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, Областният управител на Софийска област г-н Илиан Тодоров спешно  изпрати указания до кметовете на 22-те общини от областта, както и до комисар Пламен Зашев (директор на РД ПБЗН-София), и до директорите на „Басейнови дирекции“  за следното:

1. Да бъде извършен преглед на общински планове за действие при извънредни ситуации и за защита при бедствия, като се уточни състава на органите за управление и силите за действие.

2. Да се уточни и приведе в готовност техника за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи, за изграждане на диги (багери, булдозери, камиони и др.), да се подготвят чували и да се уточнят местата за тяхното напълване с пясък.

4. Да бъдат приведени в готовност доброволните формирования за включване в неотложни аварийно-възстановителни работи.

5.  Да бъде създадена организация за въвеждане, при необходимост на Общинските планове за действие при бедствия, в частта си „Действие при наводнения”.

6. Събиране, систематизиране и своевременно предоставяне в Областната администрация на следната информация за състоянието на водните ресурси, разположени на територията на общините:

•   състояние на язовирите по поречия - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях,

•   състояние на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации;

•  данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

•  засегнати населени места от вредното въздействие на водите;

•  друга относима информация, свързана със състоянието на водите.

При възникване на опасност от наводнение, населението от застрашените райони да бъде  оповестено, а при необходимост -  и евакуирано в съответствие с областните и общинските планове за защита при бедствия.

EspressoNews