ОбС-Своге прие Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в общината

689 преглеждания

Какви решения взе Общинският съвет на последното заседание

Общинският съвет на Своге прие Стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, както и програма за развитие на туризма в общината на последното си заседание на 19 октомври. Протоколът с всички решения от редовното заседание могат да бъдат намерени на официалната страница на Общината.

 

EspressoNews