Общинският съвет на Божурище реши да продължи процедурата по изработване на ПУП в село Гурмазово

994 преглеждания

По време на вчерашното заседание на Общинския съвет на Божурище с пет гласа "За", два гласа "Против" и пет "Въздържал се", не се прие предложението да се прекрати процедурата по изработване на Подробен устройствен план в село Гурмазово, който обхваща два имота от землището, на които се предвижда да се изгради площадка за съхранение на чисти земни маси и хумус. 

Точката в дневния ред бе внесена от общинския съветник Снежана Славейкова, която изразява позицията против създаването на такава площадка.  Въпросът е чувствителен за жителите на Гурмазово, които са притеснени от това, че в близост до къщите им може да се образува сметище и да бъде засегната вододайна зона.

От името на общината, кмета Георги Димов защити позицията, че в момента се върви по законово установена процедура и нищо окончателно не е решено. В изявления до медиите той описа детайлно следващите стъпки, които трябва да бъдат преминати, за да може да се стигне до окончателна реализация на проекта и се ангажира, че при условие, че бъдат установени проблеми от страна на институциите, които трябва да се произнесат, жителите на Гурмазово могат да са спокойни, че проекта ще бъде спрян. Той мотивира желанието за изграждането на въпросните площадки с бързото развитие на общината и необходимостта при извършваните строителни дейности, хумусът и чистите земни маси да се депонират, за да може да се е реализират строежите и категорично отхвърли обвинението, че на площадките ще се нанасят строителни отпадъци и нечисти земни маси. Също така, информира, че е наложил серия от глоби на фирми, които са си позволили да използват терена незаконно за изхвърляне на отпадъци. Въпросът с изграждането на площадките и изхвърляните отпадъци там предизвиква сериозни тревоги сред гурмазовчани, като до окончателното му решаване ще продължи да бъде гореща точка на напрежение в общината.

EspressoNews, ще следи темата и ще информира читателите за нейното развитие.

EspressoNews