Отварят офертите за строителен надзор по проект за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци - регион Враца

101 преглеждания

Процедурата е открита с Решение № 886/28.02.2019 г.

На 8 април, от 10:00 ч., в заседателната зала на Община Враца ще бъдат отворени офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор по договор за инженеринг - проектиране и изпълнение на строеж по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци - регион Враца“.

Процедурата е открита с Решение № 886/28.02.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 04.03.2019 г. с уникален номер: 00814-2019-0012 0006 и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2019/S 045-103101.
 
EspressoNews