Правителството продава 9 незастроени имота в икономическа зона „Божурище“

993 преглеждания

Те се намират в с. Гурмазово, местност Спорното

Правителството реши още 9 незастроени поземлени имоти да територията на „Икономическа зона София – Божурище“ да бъдат продадени. Те се намират в с. Гурмазово, местност Спорното, община Божурище, Област София.

Продажбата им ще бъде осъществена след провеждането на търг или конкурс от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, съобщи пресцентърът на МС. Мотивът за взетото решение е да се улесни достъпът на повече компании до Икономическа зона „София – Божурище“, като се предвидят по-облекчени условия от тези, регламентирани в Закона за насърчаване на инвестициите. Едни от тези условия са: по-широк кръг от икономически дейности и по-нисък праг на инвестициите, но при запазване на изискванията, които имат за цел да гарантират изпълнението и поддържането на инвестицията.

Министерският съвет обяви също имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, намиращи се в области Пазарджик, Кърджали и София.

EspressoNews