Предстои редовно заседание на Общински съвет-Костинброд

419 преглеждания

Общински съвет-Костинброд ще проведе редовно заседание. То ще се състои на 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 16:00 часа, в малкия салон на читалище  „Иван Вазов -1947” град Костинброд.

Местният парламент ще се произнесе относно разрешаването на групи и паралелки с численост под утвърдения минимум в училищата и утвърждаването на разпределението на децата в групите на територията на община Коситнброд за учебната 2017/2018 година, както и освобождаване от плащане на такса за ползване услугите на детско заведение за деца, посещаващи детски градини на територията на община Костинброд за учебната 2017/2018 год.

Общинският съвет ще разгледа и докладна записка относно приемане на мониторингов доклад за изпълнение на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2017 година и докладна записка относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Ще бъде решено и дали да бъде променен размерa на бюджета за 2017 г.

Пълният Дневен ред на предстоящото заседание на ОбС-Костинброд е публикуван на официалния сайт на общината.

EspressoNews