Тарифа на EspressoNews за Местни избори 2019

1788 преглеждания

Валидна за всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети и кандидати

Рекламната тарифа на EspressoNews е валидна за всички партии, коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за кметове и/или общински съветници за предстоящите на 27 октомври 2019 г. Местни избори.

ТАРИФА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.

Индивидуални цени за политически публикации в регионалния новинарски портал на Еспресо Медия ЕООД - www.EspressoNews.bg за периода на официалната предизборна кампания на Местни избори 2019 - 27 септември - 25 октомври 2019 година.

ВИД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА БЕЗ ДДС:

1

Банер с размер

300*300 px

Поставен на първа страница и всички вътрешни при 10% ротация на позицията за 15 дни.

70 лв.*

2

Представяне на кандидата

Публикуване на статия до 2000 символа и до 4 бр. снимки

80 лв.**

3

Интервю

Публикуване на интервю подготвено от клиента, до 3000 символа и до 6 бр. снимки

110 лв.**

4

Анонс и отразяване на предизборно събитие

Анонс - до 1000 символа и 1 бр. снимка, изготвени от клиента

Отразяване - 2000 символа и 3 бр. снимки

105 лв.**

5

Предизборен клип (Видео-обръщение на кандидат)

Максимална продължителност до 60 сек., изработен от клиента и предоставен като линк от негов канал в youtube.com или друга видео платформа

Публикува се като новина в сайта espressonews.bg

100 лв.

* При закупуване на банер за целия период на кампанията - цена 130 лв.;

* При закупуване за период под 15 дни, утежнение с 10%;

* При закупуване за период под 10 дни, утежнение 20%;

** При подготовка на материал за публикуване - представяне, интервю, анонс, отразяване от страна на редакцията, утежнение 50%.

 

ТАРИФА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 г.

за политически публикации в регионалния новинарски портал на Еспресо Медия ЕООД - www.EspressoNews.bg за периода на официалната предизборна кампания на Местни избори 2019 - 27 септември - 25 октомври 2019 година.

Медийни пакети:

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ:

ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:

ЦЕНА БЕЗ ДДС:

Медиен пакет - 1

 

- Банер за целия период на кампанията с 10% ротация;

- Представяне на кандидат;

- Интервю с кандидат;

- Анонс и отразяване на събитие до 2 бр.

500 лв.

Медиен пакет - 2

 

- Банер за целия период на кампанията с 10% ротация;

- Представяне на кандидат/и до 3 бр.;

- Интервю с кандидат/и до 2 бр.;

- Анонс и отразяване на събитие до 5 бр.;

- Предизборен клип до 1 бр.

1000 лв.

 

Медиен пакет - 3

 

- Банер за целия период на кампанията с 10% ротация;

- Представяне на кандидат/и до 5 бр.;

- Интервю с кандидат/и до 3 бр.;

- Анонс и отразяване на събитие до 10 бр.;

- Предизборен клип до 1 бр.

- Видео-обръщение до 3 бр.

2000 лв.

Настоящата ценова оферта и медийни пакети се отнасят за кандидати за кметове и кандидати за общински съветници в една община.

Основни законови изисквания относно предизборна кампания:

- Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема и е разположена в обособено поле. Във визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание. В случай, че в материала тази информация отсъства, той не се публикува или се добавя от редактора.

- Във всеки материал трябва да бъде отбелязано от чие име се издава, т.е. следва да се посочва името на Възложителя (конкретната партия, коалиция от партии или инициативен комитет или кандидат);

- Закупуването на политически публикации и/или медийни пакети става при еднакви условия и цени (тарифа) спрямо всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети;

- В материали не може да се използват химна, герба и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

- Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на расов, етнически или друг признак;

- Всеки материал трябва да бъде в съответствие със законите на Република България;

- Предизборната кампания се води на български език;

- Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Материалите се подават до 24 часа преди публикацията, за преглед от редактор, като в случай, че не отговарят на условията за публикуване се връщат за корекция и не се публикуват докато корекциите не бъдат направени.

Провеждане на предизборна кампания стартира след задължително предоставяне на следните документи:

- Документ за извършено 100% авансово плащане или утвърждаване от страна на ЦИК при предоставяне средства за медийни пакети;

- Сключен Договор между Еспресо Медия ЕООД и съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет или представляващата я/го агенция;

- Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

-  Възлагателно писмо, когато договорът се сключва с агенция, представляваща съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет;

- Нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на лицето, подписало възлагателното писмо.

КОНТАКТИ от страна на Еспресо Медия ЕООД за провеждане на предизборна кампания за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Еспресо Медия ЕООД

1229 София

кв. „Надежда“ 3, ул. „Подпоручик Футеков“ № 1

e-mail: office@espressonews.bg

телефон: +359 895 795 244

EspressoNews