Хората с увреждания могат да подават заявления за безплатна винетка и по електронен път

1136 преглеждания

Препоръчително е новото заявление-декларация да бъде подадено около 10 дни преди изтичане срока на действащата е-винетка

Срокът на голяма част от годишните електронни винегки изтича в началото на новата 2021 г. В териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане е създадена съответната организация за по-експедитивна обработка на заявленията на заинтересованите граждани.

Заявление-декларация за освобождаване от заплащане на винетна такса от лица с трайни увреждания може да бъде подадено:

- на място в дирекция „Социално подпомагане“ лично или чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на лицето;

- чрез лицензиран пощенски оператор;

- по електронен път - в единния портал за електронни административни услуги на Системата за сигурно електронно връчване чрез електронната страница на Държавна агенция „Електронно управление“, в рубрика „Социални дейности“ е достъпна електронна услуга 2198 „Освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републиканската пътна мрежа“. Публикувано е описание на услугата и как да бъде заявена, както и електронна форма на заявление-декларация за издаване на безплатна годишна електронна винетка. Лицето може да влезе в системата чрез квалифициран електронен подпис или чрез ПИК на НОИ. Публикувана е също така подробна информация за начина на подаване единствено чрез квалифициран електронен подпис.

- на електронна поща ao@asp.government.bg без необходимост от електронен подпис. Заявлението-декларация можете да бъде изтеглено от ТУК.

Валидността на годишната електронна винетка е една година, считано от датата на нейното издаване. Препоръчително е новото заявление-декларация да бъде подадено около 10 дни преди изтичане срока на действащата електронна винетка.

Агенцията за социално подпомагане призовава гражданите да избягват струпване на хора пред териториалните й поделения и да ползват предимно алтернативните начини на подаване на заявленията.

Източник: Агенция за социално подпомагане

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук