Последни новини

В община Годеч се забранява свободното пускане на селскостопански и други животни, както и пашата в горски територии
годеч, общество

В община Годеч се забранява свободното пускане на селскостопански и други животни, както и пашата в горски територии

Който пуска животни извън животновъдния обект без придружител (собственник или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1 000 лв.

Специализираната прокуратура поиска отстраняване от длъжност на кмета на община Годеч
годеч, общество

Специализираната прокуратура поиска отстраняване от длъжност на кмета на община Годеч

На 24 февруари 2021 г. Специализирана прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд искания за отстраняване от длъжност на кмета на община Годеч Радослав Асенов и на заместник-кмета на общината Надя Сотирова.

Вижте Проект на план-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци в Община Годеч за 2021 г.
годеч, общество

Вижте Проект на план-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци в Община Годеч за 2021 г.

В едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения

В Годеч се преустановяват посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“, в „Дома за стари хора“, „Центъра за рехабилитация“ и терапевтична общност „Феникс“ не
годеч, общество

В Годеч се преустановяват посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“, в „Дома за стари хора“, „Центъра за рехабилитация“ и терапевтична общност „Феникс“ не

Община Годеч публикува на уебсайта си ЗАПОВЕД № 434, относно въведените противоепидемични мерки - 26112020, вижте я: