Последни новини

Община Годеч приема становища и предложения за определяне размера на местните данъци на територията на общината
годеч, общество

Община Годеч приема становища и предложения за определяне размера на местните данъци на територията на общината

Община Годеч публикува на официалния си уебсайт обявление на Проект на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч