Одобрена е Регионалната програма за заетост и обучение на Софийска област за 2017 г.

764 преглеждания

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Софийска област одобри на свое заседание Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област за 2017 г.

Заседанието беше водено от Областния управител на Софийска област инж. София Торолова, която приветства участниците и им пожела успешна работа.

На заседанието присъстваха г-жа Йорданка Костова – Заместник областен управител и заместник-председател на комисията, г-жа Полина Маринова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София, г-жа Елена Андонова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София област, г-н Христо Андреев – началник на РУО – София регион, г-н Любомир Владимиров – директор надирекция „Инспекция по труда“ – Софийска област, директори на Дирекции „Бюро по труда“ от областта, представители на общински администрации, представители на КНСБ, БСК, управители на Центрове за подкрепа и обучение в региона, неправителствени организации.

Проектът на Регионалната програма за заетост и обучение беше представен от г-жа Маринова. Той е изготвен от Експертна комисия и е разработен на база подадените проектни предложения от 20 работодатели – общини и едно предложение от работодател – Областна администрация на Софийска област, на които е извършена оценка по методика, одобрената от Постоянната комисия по заетост.

71 броя работни места ще бъдат разкрити в областта, съобразно определения общ финансов ресурс за региона в размер на 185 748 лв. С решение на Комисията от 16.03.2017 г. е определен 6-часов работен ден и продължителност на заетостта от 6 месеца.

Източник: Областна администрация