Още 200 390 лева се отпускат за стипендии по програмата за закрила на деца с изявени дарби

275 преглеждания

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за изплащане на стипендии на ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата и на стипендии и на еднократно финансово подпомагане на учениците от общинските и частни училища през 2020 година.

От общо 200 390 лева, 181 170 лева са предназначени за изплащане на продължаващи стипендии от 2019 година и на стипендии за първо тримесечие на 2020 година на учениците от училищата по изкуствата към Министерството на културата.

Останалите 19 220 лева са предназначени за изплащане на продължаващи стипендии на учениците от общинските и частни училища от 2019 година.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

Източник: Министерство на културата, снимка: freepik

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук