Проверка на акции от масовата приватизация с ЕГН и ПИК онлайн

49321 преглеждания

Услугата е достъпна от 10 януари

Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От 10 януари 2018 г., всеки може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницата на Централен депозитар. Справката ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

Справката съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Справката е достъпна на линк: https://ewallet.csd-bg.bg/

EspressoNews