Родителите могат да записват първокласници в ОУ "Васил Левски" село Церово от днес до 15 юни

1200 преглеждания

Ръководството на ОУ "Васил Левски" село Церово  уведомява родителите на бъдещите първокласници, че срокът за записването на учениците в I клас  за учебната 2017/2018 г. е от 01.06.- 15.06.2017 г.

Необходими документи за записване: 
1. Удостоверение за раждане /копие/. 
2. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал. 
3. Декларация /по образец на училището/ от родителите, че желаят детето им да бъде записано в І клас /изисква се само в случаите, когато детето не е посещавало подготвителна група или не е навършило седемгодишна възраст/. 
4. Документ за здравословно състояние /вкл. преглед от очен лекар/. 


Документът за здравословно състояние може да бъде представен допълнително /но не по-късно от 01.09.2017 г.

EspressoNews

Снимка: ОУ "Васил  Левски" село Церово