Последни новини

Вижте Проект на план-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци в Община Годеч за 2021 г.
годеч, общество

Вижте Проект на план-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци в Община Годеч за 2021 г.

В едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения

В Годеч се преустановяват посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“, в „Дома за стари хора“, „Центъра за рехабилитация“ и терапевтична общност „Феникс“ не
годеч, общество

В Годеч се преустановяват посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“, в „Дома за стари хора“, „Центъра за рехабилитация“ и терапевтична общност „Феникс“ не

Община Годеч публикува на уебсайта си ЗАПОВЕД № 434, относно въведените противоепидемични мерки - 26112020, вижте я: