Последни новини

В община Годеч се забранява свободното пускане на селскостопански и други животни, както и пашата в горски територии
годеч, общество

В община Годеч се забранява свободното пускане на селскостопански и други животни, както и пашата в горски територии

Който пуска животни извън животновъдния обект без придружител (собственник или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1 000 лв.