В 17 села на територията на общините на запад от София ще избират кметове на кметства

442 преглеждания

Най-много села са в община Своге

В 17 села на територията на общините на запад от София ще избират кметове на кметства, едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове, на 27 октомври 2019 г. Това сочи справка, на сайта на Централната избирателна комисия.

Във всички останали села в общините на запад от София, жителите ще гласуват за кмет на община и общински съветници, а местният управник ще им бъде служебно назначен.

С последните промени в Изборния кодекс населените места, в които живеят по постоянен адрес под 350 жители, няма да избират пряко кмет. Досегашният праг бе 150 жители.

Ето и населените места на територията на общините Божурище, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница, които имат статут на кметство и население над 350 души по постоянен адрес към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 16 юли 2019 г.

ОБЛАСТ

Община

Кметство

Население в кметството към 16.07.2019 г.

Брой избиратели в кметството (по предварителните избирателни списъци)

Брой избирателни секции в кметството

Софийска

Божурище

Пролеша

484

409

1

Софийска

Божурище

Хераково

452

374

1

Софийска

Божурище

Храбърско

456

386

1

Софийска

Драгоман

Габер

477

406

1

Софийска

Костинброд

Голяновци

469

387

1

Софийска

Костинброд

Драговищица

879

759

1

Софийска

Костинброд

Петърч

1,924

1,620

2

Софийска

Своге

Бов

951

814

1

Софийска

Своге

Владо Тричков

1,166

1,021

2

Софийска

Своге

Искрец

1,757

1,547

2

Софийска

Своге

Лакатник

1,168

1,037

2

Софийска

Своге

Миланово

385

311

1

Софийска

Своге

Реброво

799

716

1

Софийска

Своге

Свидня

881

806

1

Софийска

Своге

Томпсън

775

666

1

Софийска

Своге

Церово

1,459

1,271

2

Софийска

Сливница

Алдомировци

1,259

1,071

2

EspressoNews