Увеличили са се пътуванията на българи в чужбина през септември

338 преглеждания

Нараства и броят чужденци, били у нас

Ръст от 11% на пътуванията на българи в чужбина през септември отчете Националният статистически институт, цитиран от Nova.

Над 633 наши сънародници са пътували извън страната, като увеличение на туристическия поток от България бележат дестинациите Турция - с 31.9%, Румъния - с 14.8%, Сърбия - с 12.8%, Германия - с 6.9%, Гърция - с 5.9%, бившата югославска република Македония - с 2.4%. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Унгария - с 8.7%, Португалия - със 7.6%, Кипър - с 2.2%, Украйна - с 1.9%, и други.

Най-често българите пътуват в чужбина, за да отидат на гости, за обучение или за да посетят спортно събитие – 44.5%. 34.9 на сто декларират, че пътуват за почивка или екскурзия, а по работа пътуват 20.6 процента.

1.324 млн чужденци са посетили страната ни през септември. Това е с 4.2% повече от същия месец на 2017-та. От тях 62.9% са граждани на Европейския съюз, което е увеличение с 3.1 на сто. Нараства и броят граждани на Обединеното кралство, които са били у нас – с 19.7%, следвани от поляците, които се увеличават със 17.8%. Увеличава се броят посетили страната ни и от Франция - с 14.6%, Италия - с 3.9%, Румъния - с 3.2%, Германия - с 2.7%, Австрия - с 2.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република - с 20.7%, Белгия - с 10.9%, Гърция - с 2.6%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ - с 4.1%, като най-много са нараснали визитите на украинци - с 32.5%.

През септември 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 46.6%, следвани от посещенията с други цели - 39.2%, и със служебна цел - 14.2%.

Източник: Nova