Последни новини

До 19 февруари се приемат документи по мярката за инвестиции във винарски изби
българия, икономика

До 19 февруари се приемат документи по мярката за инвестиции във винарски изби

Oт финансова подкрепа могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде