Последни новини

105 фирми и институции от централната и местната власт ще изградят „детски кътове“ на работното място
българия, икономика

105 фирми и институции от централната и местната власт ще изградят „детски кътове“ на работното място

Проектите се реализират по мярката „Детски кътове“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като общата стойност на одобрените проекти е над 6,6 млн. лв.