Община Враца обяви подбор за служители в Общински съвет по наркотични вещества

216 преглеждания

Вижте подробности

Процедура по подбор за назначаване на 2-ма служители в звено „Общински съвет по наркотични вещества“ за длъжностите  „Педагог“ и „Психолог“ обяви Община Враца.

Основните задължения за длъжността „Педагог“ са изработване на  превантивни и обучителни програми за различни целеви групи, подготвяне и провеждане на анкетни проучвания в училищата относно зависимостите от алкохол, цигари и наркотични вещества, събиране и анализиране на документацията свързана с работата на Превантивно-информационен център и др. Възнаграждението е в размер до 900 лв.

Заеманата длъжност за „Психолог“ изисква лицето да съдейства за провеждането на националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и употребата и злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво, подпомага децата и младежите, като им осигурява адекватна и навременна подготовка и ги подпомага в кризисни ситуации и др. Основното трудово възнаграждение е в размер до 870 лв.

Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” - гише „Общо деловодство”, в срок до 17:00 часа на 21.08.2020 г.

Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: https://www.vratza.bg/bg/1589462926.html.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук