МИГ „Берковица-Годеч“ с работна среща за разработване на механизъм за граждански мониторинг

147 преглеждания

Вижте кога ще се проведат срещите

МИГ „Берковица-Годеч“ организира работна среща в рамките на изпълнение на дейност 3: „Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии - създаване на интернет сайтове (subsite)“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“. Това става ясно от съобщение, публикувано на официалната страница на Община Годеч.

Работните срещи ще се проведат:

в гр. Берковица, на 01.08.2019 г., от 10:00 ч. в хотел „Деметра“;

в гр. Годеч, на 02.08.2019 г., от 11:00 ч. в Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

EspressoNews