Фестивалът „Да съхраним българското“ в Церово

1726 преглеждания

Фолклорът като възможност за популяризиране и привличане на хора и инвестиции към селото

Фолклорните фестивали и съборите на народното творчество в България добиват все по-голяма слава и представляват интерес за все повече хора от различни възрастови, полови, професионални, а и национални категории. Тук става въпрос не само за градовете и населените места с голям брой жители. Народно читалище "Христо Ботев - 1929" - с. Церово успешно развива дейността си, като се очаква за пета поредна година да отбележи традиционния за селото фестивал "Да съхраним българското".

Организатор на събитието е НЧ "Христо Ботев - 1929" с финансовата подкрепа на община Своге. Във фестивала могат да участват любителски колективи и индивидуални изпълнители, представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/или словесен и обреден фолклор. От  регламента за участие във фестивала разбираме, че времетраенето на изпълненията за певческите групи  трябва да е до 8 мин., танцовите състави - до 12 мин. и словесния  фолклор- до  5 мин.

Целта на фестивала "Да съхраним българското" e да популяризира българския фолклор; да опазва и съхранява фолклорните традиции и обичаи; да спомага за развитието на любителското фолклорно творчество, като предостави възможност за изява и обществено признание на многобройните любителски колективи; да създаде условия за културен обмен между читалищата; да разнообрази и обогати културния живот на общината.

Възможностите на българския фолклор за реализиране на културнопознавателни туристически пътувания

Според прогнозите на Световната туристическа организация търсенето на културно-познавателни туристически пътувания до 2020 година ще расте с изпреварващи темпове, в сравнение със средните темпове на растеж на туристическото търсене като цяло. Според изследване на Европейската комисия, 20% от туристическите пътувания на континента са свързани с културно-познавателни мотиви, а 60% от европейските туристи се интересуват от посещение на културни атракции по време на своята ваканция. Един от най-забележителните културно-исторически ресурси на България е българският фолклор. Богатото съдържание, разнообразието и динамичността на българските фолклорни песни и танци, представяни в автентична социокултурна среда, могат да бъдат добри предпоставки за развитието на основни културни атракции за туристите в България.

От тази гледна точка, целта на този анализ е да оцени възможностите на фестивалът “Да съхраним бълхарското” за реализиране на възможно най- голям брой посетители и обществено значими ползи.

 

ФОЛКЛОРНО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ

Български фолклорни области

Елементи на българския фолклор, подходящи за привличане на туристи

v Родопска фолклорна област

  • характерни музикални инструменти

 каба гайда, тъпан, дудук, кавал

  • характерни български народни танци

 ръценица, буенек, хоро

  • характерни носии

сукманена женска носия, чернодрешна мъжка носия, литаци

  • характерен песенен фолклор

 „Излел е Делъо хайдутин”, „Ела се вие превива”

v Северняшка фолклорна област

v Пиринска фолклорна област

v Шопска фолклорна област

v Тракийска фолклорна област

v Добруджанска фолклорна област

v Странджанска фолклорна област

Как фестивалът "Да съхраним българското" се развива във времето

На 18.04.2015 г. за първи път се проведе тогава нареченият фолклорен празник “Да сърхраним българското”. Програмата на празника се състоеше от 24 състава, които според таланта и възможностите си, радваха очите на публиката. Всички участници (180) бяха само от населените места в община Своге. В следващата 2016 г. вече “Да съхраним българското” не беше само празник, а фестивал. Обхвата и мащабността нарастна, а публиката и участниците се увеличиха – 260 участници от 21 състава. Макар, че през 2017 г. участниците бяха с 30 по-малко от предходната, танцовите състави, клубовете, формациите и индивидуалните изпълнители представиха на публиката таланта си, като ги запознаха със спецификата и на другите фолклорни области в България. 2018 г. беше атрактивна, мащабна и обещаваща. Програмата на фестивала беше колоритна, а за настроението на жителите и гостите на с. Церово се погрижиха 37 състава, чиито участници надброяваха 350 човека.

 Анализ на данните

Една от предпоставките за реалицацията на фолклорния фестивал “Да съхраним българското” е свързана с изследване състоянието на населението и закономерностите на процесите и явленията в населените места и прилежащите им ареали с локален териториален обхват. Село Церово се намира  в полите на Стара планина, живописно разположено в удивителното Искърско дефиле, на 450 м. надморска височина. През него преминава най-дългата река в България - Искър (368 км). Територията попада в умереноконтиненталната климатична област. Характерни са студена зима, прохладно лято и по-ранно настъпваща есен, в сравнение с останалите части на страната.  За мероприятия като фестивалът “Да съхраним българското” бързо и лесно може да се намери превоз за участници и гости- железопътен и автомобилен. Наблюденията от предходните години сочат, че чрез фолклорния фестивал, гостите на селото имат възможността да разгледат и забележителностите на Церово - Червената скала, Джуглата и др.

От  регламента за участие във фестивала разбираме, че времетраенето на изпълненията за певческите групи  трябва да е до 8 мин., танцовите състави - до 12 мин. и словесния  фолклор - до  5 мин. Почти всички любителски колективи и индивидуални изпълнители, които са участвали предишната година, изявяват желание да се включат отново и следващата. Вземайски под предвид този факт, установяваме, че организаторите, доброволците и помощниците, създават добри условия за настанавянето, престоя, предоставянето на храна, вода и практично помещение, което участниците могат да използват за съблекалня.

Какво е бъдещето 

Вземайки под предвид изготвената статистика от проучването за отбелязването на традиционния фолклорен фестивал “Да съхраним българското”, данните определено гарантират бъдеще. За да повиши мащабността си, фестивалът е заинтригувал обществото и в следващите години ангажираността на лицата се очаква да нарастне. Гостите- туристи до момента са запознати с характеристиките на фестивала, за това данните сочат, че ръст ще има и при техния брой. Читалищната комуникация непрестанно расте, което може да обещае повече състави в следващите отбелязвания на празника.

Материалът е изготвен от Мариана Георгиева, ученичка в ПГ "Велизар Пеев", гр. Своге, за ученическия конкурс на EspressoNews - "Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома"

Данни и справки за анализаНЧ "Христо Ботев- 1929"- с. Церово 

Изображенията са предоставени от настоятелството на НЧ "Христо Ботев"- с. Церово и представят фестивала "Да съхраним българското" през годините 2015- 2018 г.

„Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома“ се провежда под патронажа на българския евродепутат Ева Майдел и с любезното съдействие на:

RollplastAQ MagnitАвтошкола ВасилевиУНСС360 Creative BulgariaVolontimeSamsoniteBHTC 

Медийни партньори на конкурса са: 

NOVAБНТBulgaria ON AIRсп. Мениджърnoviteroditeli.bgobekti.bgTeen Station

Партньор и домакин на церемонията по награждаване на призьорите в „Работилница за репортери 2019 - Пътят към дома“: Община Враца