Последни новини

Продължават индивидуалните занимания в Центровете за рехабилитация и социална интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа
българия, общество

Продължават индивидуалните занимания в Центровете за рехабилитация и социална интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа

Това включва работа с рехабилитатори, психолози, социални педагози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и други специалисти