Илиян Кавръков: „Стига човек да желае да се научи, ние имаме възможността и желанието да му подадем ръка“

779 преглеждания

Ръководителят на отдел „Човешки ресурси“ в АК Магнит АД, в специално интервю за EspressoNews

За предизвикателството да си част от мениджърския екип на международна производствена компания и да отговаряш за подбора и развитието на персонала, и за програмите за управление на човешките ресурси, разговаряме с Илиян Кавръков - ръководител отдел „Човешки ресурси“ в АК Магнит АД, град Годеч.

Бихте ли се представили за читателите на EspressoNews?

Казвам се Илиян Кавръков и ръководя отдел Човешки ресурси на АК Магнит АД, град Годеч. В компанията съм от две години. В отдела, който ръководя освен мен има още двама души, с които успяваме да се справим с предизвикателствата, които около 430 души могат да ни поднесат. За двете години, в които съм в компанията, постигнахме доста успехи и работим все повече за развитието на фирмата и това хората, които работят при нас да се чувстват добре, но както всички знаем, това е път без край.

Разкажете повече за ежедневието на един специалист в областта на човешките ресурси, който работи в международна производствена компания?

Работата в АК Магнит е удоволствие и предизвикателство, всеки ден се сблъсквам с различни ситуации, които изискват от мен креативност, иноваторство, предприемачество, способност да вникна в случая и още много, което е наистина невероятна възможност, която ме обогатява и развива. Въпреки, че АК Магнит е ситуирана в малко населено място, като град Годеч, за някои хора би звучало странно, но за мен това е възможност да се докосна до „ноу-хау“ на 45 други компании от групата, с които работим в един голям колектив.

Какви са основните политики и програми, в сферата на човешките ресурси, които провеждате, за да укрепите лоялността и мотивацията за работа на служителите?

АК Магнит е компания, която държи на служителите си и ги цени. Още с основаването на компанията от Клаес Мелгрен, са въведени основни ценности, които и до ден днешен са нещо, което присъства в ежедневието на всеки един от близо шестте хиляди служители, които АК групата има. Уважение, равенство и равни възможности, независимо от пол, религия, възраст и др., са само малка част от принципите, които ни правят това, което сме. Всеки служител, който прекрачи прага на компанията получава адекватно отношение, уважение и е ценен за приноса, който има към работата, която всички заедно вършим. В компанията има въведени различни и много на брой допълнителни стимули, както финансови, така и за личностно и професионално развитие. Oсвен това всеки наш служител получава ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, стимулираща бонусна система, възможност за участие в танцовия състав и футболния отбор на фирмата, възможност за различни обучение, транспорт от и до работното място, работа в производствени помещения, които отговарят и на най-строгите изисквания и стандарти, фирмени събития, но най-вече колектив, който е сплотен и усмихнат.

Какви качества и умения са водещи при подбора на нови кадри и как преминава процеса на интеграция на новоназначените служители?

Качествата, които търсим в хората, които назначаваме са най-вече - мотивация, желание за развитие, сериозно отношение към работата, комуникативни умения и постоянство, защото ако човек притежава тези качества, той иска и търси възможност да придобие нови и нови умения, а тези хора са най-ценни за компания като нашата. Процеса по интеграция при нас е нещо, на което много държим. Всеки нов служител още от първия си ден е заобиколен от колеги, които са готови да му подадат ръка и да му помогнат във всичко. В компанията има въведена програма за 30 дневен адаптивен период, през който служителя има много на брой срещи с прекия си ръководител, групов отговорник, мениджър ЧР и през цялото време е с прикрепен към него служител, който да го обучава в работния процес.

Като голям работодател в регион, в който населението трайно намалява, има ли недостиг на работна ръка и как го преодолявате?

Да, разбира се. Това е един от основните проблеми, с които се сблъскваме. Нашите клиенти ни се доверяват все повече и повече, и поръчките, които получаваме се увеличават с всеки изминал ден, което води със себе си необходимостта от по-голям брой служители. Справянето с подобен проблем е едно от най-големите предизвикателства, не само за нас, но и за всички компании в региона и страната. За да преодолеем този проблем в АК Магнит се стараем да бъдем работодател, който хората сами да изберат, дори хора от други населени места предпочитат да дойдат на работа в АК Магнит, защото знаят, че ние ще им дадем възможност да развият пълният си потенциал. Освен 350-те души от град Годеч, към момента имаме повече от 100 служители, които ежедневно пътуват от различни населени места, за да бъдат част от АК Магнит.

За работа в предприятието са необходими специфични технически умения - какви квалификационни програми прилагате и обмисляте ли възможности за пряка работа със средните училища за подготовка на бъдещи специалисти?

Както казах по-рано, за нас е важна нагласата, а не толкова специфичните знания, с които даден кандидат идва на работа. Точно затова процедурата по адаптация и въвеждащо обучение е много важен елемент. Стига човек да желае да се научи, ние имаме възможността и желанието да му подадем ръка и да го научим. Относно работата със средните училища, дори и университети, АК Магнит винаги е готова и с най-голямо желание се включва в множество инициативи, които да помогнат на младите да намерят своя път и кариерна реализация, посредством получаване на адекватна и точна информация за качествата и компетенциите, които са ценни на пазара на труда в наши дни.

Като работодателска марка, кои са петте най-отличими качества на AК Магнит?

Сигурност, уважение, надеждност, развитие и екипност. Няма да навлизам в повече подробности, защото ще звучи нескромно, но всеки един е добре дошъл да дойде и да се увери сам в написаното.

За АК Магнит:

АК Магнит е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция), който е световен производител на индуктивни компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания. Фирмата е производител на индуктивни компоненти - трансформатори, индуктори, релета и др. електротехнически компоненти и е базирана в гр. Годеч, намиращ се на около 50 км от София.

Следете АК Магнит във фейсбук: https://www.facebook.com/AQMagnit 

и

LInkedin:www.Linkedin/company/aq-magnit

EspressoNews