На днешния ден: Създаден е най-старият природен парк на Балканите – Витоша

286 преглеждания

Настоящата му територия е 27 079 хектара

На 27 октомври 1934 г. е обнародвано постановление, с което 6410 хектара от планината Витоша са обявени за защитена територия и така се създава първия защитен природен парк в България и на Балканите. На същата дата е постановено и създаването на резервата „Бистришко бранище“ на територията на парка.

Днес, паркът заема по-голямата част от територията на планината Витоша, като целта е, чрез управлението му да бъде предпазена природата от човешка дейност и да се създадат условия за туризъм и регламентиран достъп в планината, както и да се управлява изградената туристическа и спортна инфраструктура по начин, по който да не вреди на природата.

През годините, територията на парка е променяна, като сегашния му статут е утвърден през 2004 г. и настоящата му територия е 27 079 хектара. На територията на парка има два резервата – биосферен резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“. Сред забележителностите му са 12 те върха във Витоша с надморска височина над 2000 метра, сред които и първенецът на планината – Черни връх, Боянското езеро, Боянския водопад, Боснешкия карстов район, пещерата Духлата, Алековите водопади, Боянската църква, Драгалевския манастир, местностите Копитото, Златните мостове и много други.

Флората и фауната в парка са изключително богати и разнообразни, като са представени огромен брой растителни и животински видове, някои от които защитени и ендемични за парка. Тук все още има местообитания на кафява мечка, вълк, заек, лисица, благороден елен, сърни, над 230 вида птици, 13 вида прилепи и много други.

Планината и парка са любимо място за отдих и туризъм на хиляди софиянци и гости на столицата, жители на околните градове и села, а горите на Витоша са белите дробове на София.

в

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук